Disclaimer

Wie we zijn

Deze website is eigendom van Bondis bv

Adres maatschappelijk zetel: Cleydaellaan 16/1, 2630 Aartselaar, België

E-mail: info@bondis.com

Ondernemingsnummer: BE 0415.509.297

Toepassing voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website (hierna “Website”) verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.  Bondis wijst daarnaast ook op haar Cookiebeleid en Privacybeleid.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze Website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Bondis bv of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud die u op de Website terugvindt is met de grootste zorg door Bondis of haar partners samengesteld. Evenwel kan Bondis noch haar partners uitsluiten dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is.

De informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Ieder gebruik gebeurt op eigen risico.  Bondis sluit iedere aansprakelijkheid voor dit gebruik uit.

Bondis, noch haar bestuurders, is contractueel of buitencontractueel aansprakelijk voor iedere rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voorvloeit uit:

(i)         het gebruik van de Website en de inhoud ervan;

(ii)        de slechte werking of de onbereikbaarheid van de Website;

(iii)        problemen met de elektronische communicatiekanalen van de Website zoals vertragingen, intercepties of manipulaties van derden;

(iv)       het doorklikken op de hyperlinks op de Website.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor de gevallen waarvoor de wet de uitsluiting van aansprakelijkheid uitsluit, zoals bij bedrog of opzet.

De bezoeker van de Website dient zelf in te staan voor de beveiliging van de apparaten en verbindingen waarmee hij de Website bezoekt (zoals firewalls, anti-virus, beveiligde verbindingen).

Hyperlinks

De Website bevat hyperlinks naar andere websites en sociale media. Bondis kan deze websites en sociale media – in de mate dat deze van derde partijen zijn – niet technisch of inhoudelijk controleren. Ieder bezoek aan deze websites en sociale media zal voorwerp uitmaken van de gebruiksvoorwaarden van deze websites en sociale media.  Indien u de hyperlinks aanklikt verlaat u de Website en doet u dit op eigen risico.

Persoonsgegevens

Indien u de Website bezoekt kan Bondis overgaan tot verwerking van persoonsgegevens.

Bondis houdt algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van de Website. In dit kader registreert Bondis het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Bondis probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat zij deze gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor meer informatie hierover verwijst Bondis naar haar cookiebeleid.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de Website invult, of Bondis een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u Bondis toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Voor meer informatie verwijst Bondis naar haar privacybeleid.

Wijzigingen

Bondis houdt zich het recht voor om haar Website te allen tijde te wijzigen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op de Website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×